سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
 • گالری تصاویر

  پیوندها
 • عنوان خبر ورویداد

  جامعه ای که یک انسان معمولی نمی تواند بدون لکنت زبان حق خود را بگیرد آن جامعه رستگار نیست.

  ۲۶ام آبان , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

  حقیقت مسئله در برخورد دشمن با کشور های مسلمان مخالفت عنادانه با اسلام ناب محمدی است.

  ۲۰ام آبان , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

  ما افول امریکا را هر روز بیشتر از دیروز داریم.

  ۱۳ام آبان , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

  اهداف مهم پیامبران انسان سازی و جامعه سازی بود.

  ۱۳ام آبان , ۱۳۹۸
  آرشیو کامل