یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
 • گالری تصاویر

  پیوندها
 • عنوان خبر ورویداد

  دشمن در حال توطئه است تا دانشگاه را به سوی بی دینی هدایت کند.

  ۲۴ام آذر , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

  انسان اگر خود را در برابر خدا و پیامبر و معصومین و پدر و مادر به زمین بزند به معراج می رسد.

  ۲۰ام آذر , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

  بسیج آماده است تا در هر کجایی که مشکل پیش آمده دست به مبارزه بزند.

  ۲۰ام آذر , ۱۳۹۸

  عنوان خبر ورویداد

    بسیج راه پایداری و مقاومت است و اگر بخواهیم حرف اسلام را به کرسی بنشانیم باید مقاومت کنیم.

  ۲۰ام آذر , ۱۳۹۸
  آرشیو کامل